conscientes do importante

Elas eran o centro. Elas tocaban e os señores que estaban alí puxéronse a bailar. Pero penso que nin ten sentido falar de liderado. É máis ben un eu fago porque eu podo e porque eu son

dunha entrevista TREMENDA con Mercedes Peon, no Praza.gal